Günlük Möö Süt

Günlük Möö Süt
Günlük Çiftlik Sütü

11 Şubat 2017 Cumartesi

Kutu Süt

  Kutu Süt

UHT

UHT (FransızcaUltra-Haute TempératureİngilizceUltra-High Temperature), genellikle uzun ömürlü sütlerde kullanılan bir işleme teknolojisidir.
UHT sterilize süt, buhar püskürtülerek yaklaşık bir saniye süreyle 140-150 derecede işlenir. Daha sonra, sterilizasyon için kullanılan buhara eşit miktarda buhar çıkacak biçimdevakum altında hemen soğutulur. Bu şekliyle soğutulan süt, gerekli ambalajlama koşullarına uyulduğunda uzun ömürlü hale gelir. Bunun nedeni, içindeki bütün zararlımikroorganizmalardan arınmış olmasıdır.
Süt önce 70-80 derece sıcaklığa normal plakalı ısı değiştiricileri aracılığı ile çıkartılır. UHT sıcaklığı 140-150 derece santigrat sıcaklığı yaklaşık 6 atosfer basıncındaki doymuş buhar püskürtülür. Doymuş buhar düşük basınçtaki ortama girdiğinde buharlaşma sıcaklığı (su-buhar fazı geçiş enerjisi) direk olarak ortama verir. Bu enerji çok kısa süre içinde, yaklaşık olarak saniyenin onda birinde bütün ortamın sıcaklığını 70-80 dereceden 140-150 derecelere çıkartır.
Soğutma işlemi de ani buharlaşma yöntemi ile yapılır. 140-150 derecedeki süt-buhar-su karışımı düşük basınçtaki bir odaya püskürtülür. Düşük basınçta ani olarak buharlaşan su yine saniyenin onda biri kadar sürede ortamı soğutur.
Steril ve içinde zararlı mikroorganizma barındırmayan süt, önündeki tam steril ortamı olan paketleme makinalarında paketlenir. Eğer paketleme hattının sterilizasyonu bozulursa bütün zincir kırılır ve temizliğe geçilir.

[caption id="attachment_598" align="aligncenter" width="620"]karton kutu içinde ambalajlı süt kutu süt[/caption] Halk arasında kutu süt olarak bilinen işlenmiş sütler aslında Ultra Yüksek Isı veya Ultra Isıl İşlem görmüş, çiğ günlük sütün 135°C'nin (275°F) üzerine ısıtarak sterilize olmasıyla elde edilir. Dünya çapındaki geniş UHT süt pazarında en önemli konu gıda güvenliğidir. Bütün UHT işlemi steril olmalı en küçük dahi olsa   hata yapılmamalıdır. Bugün tüketiciler daha önce hiç olmadığı kadar güvenlik bilincine sahiptir, bu nedenle kendi ham maddelerimiz, üretim ekipmanlarınız ve rutinlerinizin en yüksek güvenlik standartlarına ulaşacağını bilmeniz önemlidir. UHT sade sütün yanı sıra, bu kategori belirli müşteri segmentleri için formüle edilmiş ürünler, yeniden birleştirilmiş süt, laktozu azaltılmış süt ve ilave vitaminli yağsız sütü içerir. Hangi kategoride faaliyet gösterirseniz gösterin, sizi destekleyecek uzmanlığa ve ekipmanlara sahibiz. [caption id="attachment_599" align="aligncenter" width="620"]möö süt kutu süt değildir. kutu süt ambalajı[/caption] Aseptik teknolojinin mucitleri olarak, sistemlerimiz uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve pazardaki en güvenilir sistemler oldukları kanıtlanmıştır. Ekipmanın kendisinin tasarımından başlayarak en yüksek seviyede hijyenik tasarım sunuyoruz. Makinelerimiz yalnızca dünya çapında destek sunan büyük, güvenilir tedarikçilerden alınan bileşenler kullanılarak üretilir. Kut süt işleme sistemi otomatik temizlik sistemlerimiz faaliyete alındıktan sonra manuel ekipman temizliğiyle ilişkili riskleri en aza indirir. Kutu süt çözümlerinde hem toplu hem de birinci sınıf ürünlere yönelik son derece ekonomik üretim çözümleri sağlayan Tetra Pak aynı zamanda UHT süt üreticilerinin işletme maliyetlerini azaltmasına da yardımcı olur. Ayrıca, çevre mevzuatı daha sıkı hale geldikçe, maliyet ve etki azaltmanın el ele ilerlediğini bilmek iyidir. [caption id="attachment_600" align="alignleft" width="230"]
kutu ambalajlı süt

kutuda süt[/caption] UHT süt; çok özel ve oldukça pahalı teknolojik ko şullarda sterilize edilerek (100°C üzerinde uygulanan i şlemler) mikropsuz şartlar altında steril ambalaj malzemesiyle (kutu süt) paketlenerek elde edilmi ş süt çeş ididir. UHT yöntemiyle elde edilen süt, özel düzeneklerde 135-150 °C'de kısa sürede (2-6 saniye), plakalı/borulu de ğiş ik sistemlerle süte endirekt(dolaylı) buhar ya da nadir olarak buhar üzerine süt püskürtülmek suretiyle direkt ısıtılarak elde edilen içme sütü olup, homojenize edilmi ş, her türlü patojen(zarar veren) mikroorganizmadan arındırılmış , genellikle oda sıcaklı ğında açılmadığ ı veya ambalajı zarar görmedi ği ko şullarda dört ay süresince bozulmaya kar şı dayanıklılık gösteren normal tat ve kıvamda ve besin değ eri oldukça iyi korunmuş süttür. Ülkemizde, yaygın biçimde kullanılan süte uygulanmakta olan yöntemlerden birisi olan UHT yönteminde genellikle 2-6 saniye süre ile 135-145°C'lik ısı uygulanarak bakteri sayısında % 100 oranında azalma oldu ğu bilinmektedir. Sağlıklı, kaliteli, güvenilir kutu içindeki içme sütü üretmek için ilk koşul, temiz çevrede, iyi beslenmiş, sağlığı eksiksiz  sütineklerini yüksek besin değerli kaliteli çiğ sütü elde etmektir. Kutu UHT sütlerin üretiminde genellikler  inek çiğ sütü kullanılır. Çünkü ancak besin değerleri yüksek , çok az miktarda bakteriler var olan inek sütleri UHT ısıl işlemine tabi tutularak kutu süt olarak piyasaya sürülürler.

PROF. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA Kutu Süt ölü süttür Bu yüzden sütü süt olarak değil, yoğurt, peynir, kefir, ayran olarak tüketin!

By admin | Şubat 26, 20120 Comment
Günümüz insanı için kutu süt çok pratik. Çünkü buzdolabına bile konmadan aylarca bozulmadan durması mümkün. Ama bu özelliği kazanması için geçirdiği işlemler, sütü süt olmaktan çıkartıyor. Adeta faydasız, ölü süt haline getiriyor. Bu yüzden sütü süt olarak değil, yoğurt, peynir, kefir, ayran olarak tüketin!

– Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Ahmet Aydın, “Ben anne sütü dışında çocuklara süt içirilmesini doğru bulmuyorum. En doğrusu ek gıdalara başlar başlamaz kendi yaptığınız yoğurdu, kefiri verin, ama sütü süt olarak içirmeyin. Çünkü süt en alerjik gıdadır. Çocukta başta astım olmak üzere pek çok alerjik ve kronik hastalığa sebep olabilir” demişti. Katılıyor musunuz?

Ben süte tamamen karşı değilim. Ama sütün birtakım işlemlerden geçirilirek temel özelliklerini kaybetmesine yol açan kutu sütlerin içilmesine karşıyım.

– Yine bütün süt üreticileri ayağa kalkacak!

Süt fabrikalarının büyük bir kısmı kendileri üretiyor sütü, ama aralarında köylüden toplayanlar da var. Süt hassas bir ürün tabii. Ama soğuk süt zincirleri kurulabilir. Süt fabrikaları günlük süt dağıtabilir. Günümüzde çoğu insan çocuklarına kutu süt içiriyor. Bu tabii uygulama bakımından pratik. Üretici için de, tüketici için de… Bu sütlerin buzdolabına bile konmadan birkaç ay durması mümkün. Ama bu sütün bu özelliği kazanması için geçirdiği birtakım işlemler var. Bu sütler homojenizasyona tabi tutuluyor. Yüksek basınç uygulanıyor sütlere. İşte bu işlemler sütün süt olma özelliğini kaybettiriyor.

– Homojenize etmek ne demek hocam?

Kutu sütün kaymağı var mı?

– Ben organik kutu süt alıyorum. Kaynattığımda üstünde incecik bir zar oluyor…

Normalde kutu sütlerinde kaymak diye bir şey yok. Çünkü sütün içindeki yağ, yüksek basınç altında küçük parçalara ayrılıyor ve böylece sütün içine dağılmış oluyor. Zaten bazı sütlerden yağı tümüyle alıyorlar, ya başka bir ürün yapmak için veya düşük yağlı diyet sütler üretmek için. Yani süt canlıyken, içindeki mikroplarla besin olarak değerliyken, bu fabrikasyon işlemlerden geçirildikten sonra temel özelliklerini kaybediyor.

– Neredeyse ölü hale geliyor, öyle mi?

Kesinlikle. Ölü süt oluyor. Onun için biz daha çok, sütü süt olarak değil, yoğurt, ayran, kefir ve peynir olarak tüketin diyoruz. Çünkü bunların içinde prebiyotikler, yani dost mikroplar var. Sütü, yoğurt yapmak için ne yapıyorsunuz? Mayalıyorsunuz. Yani içine birtakım mikroplar ilave edip, sütün fermente olmasını, dolayısıyla yoğurt haline gelmesini sağlıyorsunuz.

– Peki kutu sütle yoğurt yapılırsa?

Kutu sütten yoğurt yapılamaz. Çünkü içinde bakteriler yok. Ama marketten alışveriş yapmaktan başka şansınız yoksa, kutu süt alacağınıza yoğurdu tercih edin, daha iyi. Çünkü yoğurt sütten daha iyi fermente edilmiş, içinde dost mikroplar bulunan bir ürün. Veya kefiri, ayranı tercih edin. Ama en iyisi mandıradan alınmış sütle evde yapılmış yoğurt, ayran, kefir.

Süt alerjen bir gıda ama genelde üç yaşa kadar

– Süt içmek astıma yol açar mı?

Türk ırkında süt şişkinlik yapar, gaz yapar, rahatsızlık verir. Biz Türkler’de ‘laktaz’ diye bir enzimin eksikliği var. Bu yüzden bünyemiz süt içmeye uygun değil. Ama mikroplarla muamele edildiği zaman süt; yani yoğurt, ayran, kefir haline geldiği zaman, o mikropların içinde bulunan laktaz enzimi, laktozu, yani süt şekerini parçalıyor. Dolayısıyla sütün sindirimi, yoğurt, ayran, peynir şeklinde olduğu zaman, bu şişkinlik, gaz, karın ağrısı gibi şikayetleri yapmıyor. Şu da var; süt alerjen bir besin maddesi, ama daha çok küçük çocuklarda görülen bir alerjen. Üç yaşından sonra çocukların önemli bir çoğunluğunda bu alerjen özellik kayboluyor, geçip gidiyor.

– Peki sizce çocuklara doğal süt içirilmeli mi?

Anne babalar eğer açık, güvenilir mandra sütü bulabiliyorlarsa çocuklarına içirebilirler. Kendileri de içebilirler. Ama kutu süt asla önermiyorum.

– Organik olsa bile mi?

İşlemden geçen gıdalardan, içeceklerden olabildiği kadar uzak kalmak en ideali. Çünkü raf ömrü uzun gıdaları tükettikçe, sizin son kullanma tarihiniz geriye geliyor. Genel anlamda tüm ambalajlı ürünler için bu geçerli. Mesela evde bir kek yaptınız diyelim, 3-4 günde bozulur. Ama marketten bir kek alıyorsunuz, daha son kullanma tarihi dolmamış, üstelik de 8-9 ay önce yapılmış, açıp yiyorsunuz, taptaze gözüküyor. Tabii ki bunun için kekin içine bazı koruyucu kimyasal katkı maddeleri konuyor.

– Peki ama ne yiyeceğiz o zaman?

Bir kere mucize, sihirli bir besin yok. İnsanlar bunu kafasından çıkarıp atsın.

– Astımlılara keçiboynuzu pekmezi, bıldırcın yumurtası yemeleri söylenir hep…

Onlar da sihirli değil. Keçiboynuzu pekmezi, bıldırcın yumurtası yemesinler mi, yesinler ama astıma özel bir faydası olmaz. Öyle sihirli bir karışım da yok. Ondan üç tutam bundan beş tutum gibi…

– Ne yapacağız öyleyse hocam?

Pazarda bulunan sebze meyveleri yiyeceksiniz… Bu mevsim ne var? Ispanak, lahana, pırasa, havuç, pazı, roka var. Ne varsa o! Meyve de öyle. Bu mevsime ait olmayan bir şeyi yemeyeceksiniz. Çünkü bunlar suni olarak yetiştiriliyor ve içlerine birçok hormon, ilaç katılıyor. Sonra, zeytinyağ ve tereyağdan başka yağ da yemeyeceksiniz. Bir de mutlaka balık yemek lazım. Çiftlik balığı değil de, mümkünse açık denizde yetişen balıkları. Hamsi, istavrit, lüfer… Bir tek kefal gibi kirli sularda yetişen balıklardan ve midyelerden uzak duracaksınız.

– Bunlara dikkat edersek astım gibi hastalıklardan doğal olarak kurtulmak mümkün mü?

Tabii. Onun için anlatıyorum. Bu arada asla şeker yememek lazım. Siyah şeker, beyaz şeker, esmer şeker, hepsi hikâye! Bunların hiçbirinin hayatımızda olmaması lazım.

İlla mucize arıyorsanız her gün bir elma yiyin!

– Hocam “Sihirli, mucize bir gıda yok” dediniz. Ama yine de astımlılara önerebileceğiniz bir sebze, meyve yok mu?

Günde bir tane elma yesinler.

– Niye elma?

(Gülüyor) Ayvayı yemesinler diye!.. Şaka bir yana elmanın astıma karşı koruyucu bir etkisi var. Bu etki içindeki ‘flavonoid’ denen maddelerden kaynaklanıyor. Bu maddelerin antiallerjik, antioksidan ve iltihap giderici özellikleri var. Bunlar vücutta nitrikoksit üretimini ve kimyasal maddelerin salgılanmasını baskılayarak etki gösteriyor. Kellin adı verilen flavonoid ise bronşları genişletici etkiye sahip. Dolayısıyla astımlılara elma yemek iyi geliyor.

– Herhalde kurtlusunu?

Tabii… Biliyorsunuz son senelerde gıdalarda çok fazla tarım ilacı kullanılıyor. Eğer bir meyvenin, mesela bir elmanın çürükleri varsa, şekli biraz yamuksa, tarım ilacı bulaşma ihtimali düşük demektir bu elmaya. Dolayısıyla görüntüsüne, parlaklığına aldanmamak ve onu yemek gerekir. Yapılan bir araştırmada haftada iki ve ikiden fazla elma yiyenlerde bile astım krizlerinin daha seyrek ve daha hafif olduğu belirlenmiştir. Yine bir başka araştırmada da haftada beşten fazla ve her gün elma yiyenlerin solunum fonksiyonlarının daha iyi olduğu ortaya konmuştur. Yani illa mucize isteyenlere elma yemelerini söyleyebiliriz.

Astımlılar özellikle kışın daha çok su içmeli!

– Asla şeker yememek lazım diyorsunuz ama anne babalar çocuklarını okula yollarken bile beslenme çantalarına marketten aldıkları gofreti, bisküviyi koyuyor…

Maalesef öyle. Böyle beslenmek çocuğun zekasını da etkiliyor. Damar sertliği denen olay 3-5 yaşından itibaren yavaş yavaş başlıyor ve en önemli sebep de şeker. Unlu gıdaları da mümkün olduğu kadar azaltmak lazım. Çünkü ekmeğin, makarnanın fazlası da aynı şekilde damar sertliğine yol açıyor. Şeker ve unlu gıdalar zararlı. Özellikle de şeker!

– Şeker ne yapıyor?

Bağışıklığı düşürüyor. Şekerlendirilmiş, tatlandırılmış yoğurtları da çocuklara hiç vermemek lazım. Hatta çocuklara şekerli hiçbir şey vermemek, şekeri hiç tattırmamak lazım. Çünkü şeker bize hiç gerekli olmayan ve başta damar sertliği ve buna bağlı olarak kalp hastalıkları olmak üzere, obezitenin, diyabetin ve kanserin en önemli sebeplerinden biri. Şeker en büyük zehir! Çocuklarımız doğal beslenecek, yeşillik, sebze meyve yiyecek.

– Kötü beslenme astıma yol açabilir mi peki?

Tabii. Bağışıklığın iyi çalışması için beslenme çok önemli. Ağırlıklı olarak sebze, meyve ve hayvansal gıdalar yiyeceğiz. Tabii eğer bulabiliyorsak özgür, doğal ortamda, çayırda otlayan tavukların, ineklerin etini yiyeceğiz.

– Ya vitaminler?

Her gün bir portakal, ya da iki mandalina ile bir elma yemek günlük vitamin alımı için yeterli. Artı alınan C vitaminin hiçbir faydası yok. Öyle “İki gram C vitamini almak için 10 kasa portakal yemek gerekir” gibi açıklamalar, tamamen palavra. Normal olarak mevsiminde bulunan sebze ve meyveyi yemek kafi.

Yoğurt, ayran ve kefir ishale de iyi gelir…

– Peki ya su? Siz hep astımlılara su içmelerini önerirsiniz…

Bütün insanların, astımlılar da dahil günde 1.5-2 litre kadar su içmeleri iyi olur. Ama astımlılar için su içmek özellikle de kış mevsiminde çok önemli. Çünkü kışın yaşadığımız kapalı mekanlar ısıtıldıkları için içerideki nem azalıyor, hava kuruyor. Havanın çok kuru olması, burundan başlayarak bütün solunum yolları için çok zararlı. Astımlılarda zaten sık nefes almaya bağlı olarak solunum yollarından sıvı kaybı söz konusudur. Bunun için yaşanılan kapalı alanların nemli olması gerekir. Bundan da kasettiğimiz yüzde 45-50 arasında bir nemliliktir. Nemin az olması kadar çok fazla olması da sağlık için uygun değildir. Sıcaklık da, iş veya ev fark etmez, kapalı yerlerde 21 dereceyi geçmemelidir.

Yeteri kadar su alınmadığı takdirde solunum yollarında oluşan salgıların atılması da zorlaşır. Su en iyi balgam söktürücüdür. Bunun için kullanılan, balgam söktürücü pek çok ilaç vardır ama hiçbiri su kadar faydalı ve aynı zamanda yan etkisiz, zararsız değildir.

– Su ve elma dedik. Başka?

Astımlılar için vazgeçilmez gıdaların başında ayran, yoğurt ve kefir gelir. Çünkü bunlarda bağışıklık sistemimiz için faydası olan mikroplar vardır. Bu gıdalarda ‘dost mikroplar’ diye de adlandırdığımız laktobasil ve bifido bakteriler bulunur. Bağırsaklarımızda pek çok mikrop vardır. Bunların bazıları hastalık yapıcı mikroplardır, bu dost mikroplar, hastalık yapıcı bu mikropların çoğalmalarını ve hastalık yapmalarını engeller. Mesela ishalin de en iyi ilacı yoğurt, ayran ve kefirdir. Bunun için de günde iki bardak ayran veya kefir içmek, bir kase yoğurt yemek yeterlidir.  

22 Ocak 2017 Pazar

Dünya çapında süt üretimi

Dünya çapında süt üretiminin desen varyasyonu bir çok şey var. Diğerleri (Yeni Zelanda özellikle), üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç ederken büyük üreticileri Birçok ülke, içten bunun en tüketir. uluslararası ticaretin toplu süt tozu gibi işlenmiş süt ürünlerinde ise iç tüketim, sıvı süt şeklinde genellikle.  

ineklerin sağım geleneksel emek yoğun bir çalışma oldu ve hala az gelişmiş ülkelerde olduğunu. Küçük çiftlikler dönem "aile çiftliği". [Kaynak belirtilmeli] sebebiyet veren, süt ve birçok çiftlikler için bu çalışanların geleneksel çiftlik ailesinin çocukları olmuştur ama, sadece bir kaç düzine ineklerin bakımı için çeşitli insanlara ihtiyacımız

Teknolojideki gelişmeler çoğunlukla Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayileşmiş ülkelerde "aile çiftliklerinin" radikal yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Sütün geniş hacimli üreten ineklerin yüzlerce çiftlikleri ile, daha büyük ve daha verimli süt çiftlikleri süt fiyatının ciddi değişiklikler hava daha edebiliyoruz ve "geleneksel" aile çiftlikleri genellikle eşitlik veya gelir diğer büyük ölçekli yok iken, kârlı faaliyet çiftlikleri yok. Birçok küçük aile çiftlikleri ölçek ekonomisinden yararlanmak ve sahiplerinin yasal yükümlülüklerini sınırlamak ve vergi yönetimi gibi şeyleri basitleştirmek için iş dahil genişletmek gibi küçük olanları supplanting büyük kurumsal çiftliklerin ortak kamusal algı, genellikle bir yanılgıdır. 

büyük ölçekli mekanizasyon önce süt satışı için bir düzine süt inekleri tutarak, 1950'lerde geldi karlı oldu. Şimdi çoğu işletmelerin yüzden fazla inek, diğer inek ve sağım sürüsü katılmak için "freshened" bekleyen düveler ile, karlı olabilmek için bir seferde milked olması gerekir. Yeni Zelanda'da ortalama sürü büyüklüğü, 2009/2010 sezonu için, 376 inek. 

Dünya çapında en büyük günlük çiftliğimden süt üreticisi Hindistan (fazla 55 den% manda sütü) 'dir, en büyük inek sütü ihracatçısı New Zealand, [39] [38] ve en büyük ithalatçı Çin'dir. [40] Herhangi bir siyasi-ekonomik birliği tarafından 2013 [41] (% 96.8 inek sütü) en; bugünkü 28 üye ülke ile Avrupa Birliği 158800000 ton (175.000.000 kısa ton 156300000 uzun ton) üretti.

Tedarik yönetimi  
Kanada süt endüstrisinde bir sistem Tedarik Yönetim Sistemi kullanılarak çiftçiler için bir istihdam istikrarlı bir pazar ve çizgi korumaktan sorumludur Kanadalı Süt Komisyonu tarafından konulmuştur. Bu sistem piyasada hiçbir dalgalanma sağlanması, çiftçiler için süt tutarlı bir fiyatlandırma için 1970'lerin başında oyuna girmiştir [42] fiyatları ülke genelinde süt için talep dayalı ve ne kadar üretilmektedir. Kanadalı Süt Tedarik Yönetim Komitesi süt üretim oranlarını takip sorumludur. Yeni bir çiftlik başlatmak veya SMS içine üretim daha fazla payını artırmak için "kota" olarak bilinen içine aldım gerekmektedir. Kota bireysel veya grup üretmek veya almaya bağlı bir sabit miktardır.  ] Bu durumda çiftçi "kota" onlar payını almış miktarına veya aşağıda kadar kalmalıdır. Kanada'da her il piyasasında talebine göre kota kendi kapağı vardır [45] ayda toplam kota olarak bilinen ülkelerin kota bir kap var. 2016 ayında aylık üretilen tereyağı yağ toplam kg idi 28395848 

Kent ve Doğu Sussex genelinde bizim soyağacı Guernsey ve soyağacı Siyah Alaca sürüler Süt, krema, yoğurt ve Creme Fraiche temini.

Hinxden Çiftliği Süt restoranlar, çiftlik dükkan, otel, okul, kafe ve toptancılar için teslim çiftlik 10 millik kapılarına doğrudan teslim eder. Biz ürünlerimizin kalite ve tazelik gurur duyuyoruz.
süt tam bir dizi, Tam yağsız, bütün ve Kanal Adası yarı yağsız.
150ml, 500ml bütün süt ve düşük yağlı yoğurt çeşitleri.
Bizim Guernsey ve Holsteins sürüler, Çift kırbaçlanan ve tek krem.
Son olarak, zengin geleneksel krem ​​fraiche.
Süt ve süt ürünleri besin değeri en yüksek paketlenmiş gıdalar arasında mevcuttur. 1930 35 dönüm ve 5 inek ile başladı yana Hinxden çiftlik tarım edilmiştir. Bugün 200 inek ve çiftlik 700 dönüm var. Biz Silaj yapımında gider ot ve mısır büyür. Biz de bizim tahıl bazlı konsantreler eşlik edecek buğday ve arpa büyür. Bizim inekler gevşek kış aylarında ve yaz aylarında açık havada muhafaza edilir.

Sürü sağlığı süt işlemleri için çok önemlidir. Süt inekleri oldukça kolay hasta ve ayakları ve sığır inekler daha memelerinden olan yaralanma daha yatkındır ve ayrıca doğum sonrası süt humması ve ketozis eğilimli olabilir. Sağlıklı bir süt sürüsü sahip olmak için, sıkı sağlık uygulamaları yerinde olmalıdır.
Eğer onları sağar süre içinde mümkün olduğunca inek olabildiğince konforlu hale getirmek için iyi uygulamaları olduğundan emin olun.
Senin buzağı onlara yeteri kadar güç vermek için en az bir ay için süt için izin verin.
Süt gübre kokuyor. O ahırlarda birikir izin vermeyin. Idrar ve dışkı üretilen amonyak kokusu en aza indirmek için, gübre kolayca lagünler içine ahır taşınmış olabilir bir sistem var.
Kış sığır için zor bir zaman olabilir. Onlar rüzgar ve hava şartlarına karşı korumalı iyi korunaklı ahır veya benzeri bina olmalı.15 Ocak 2017 Pazar

Altınköy Süt Ürünleri

Altınköy Gıda ve Süt  Ürünleri


Altınköy Taze Kaşar Peyniri 2000g,
Altınköy Taze Kaşar Peyniri 1000g ,
Altınköy Taze Kaşar Peyniri 500g ,
A. Süleymanağa Blok Peyniri 2000g ,
Altınköy Dilimli Kaşar Peyniri 1500g ,
Altınköy Rende Kaşar Peyniri 3000g ,
Altınköy Blok Mozzarella 2000g ,
Altınköy Dilimli Mozzarella 1500g ,
Altınköy Rende Mozzarella 3000g ,
Misket Mozzarella Balls ,
Misket Mozzarella Balls ,
Yağlı Tuzlu Lor Peyniri 20kg ,
Yağlı Tuzsuz Lor Peyniri ,
Altınköy Pastörize Tereyağı 1000g,
 Tam Yağlı Krema,

Çocukluk dönemlerinden itibaren süt ve süt ürünleri sektöründe isim yapmış bir firmada yıllarca hizmet vermiş olan 3 kardeş birleşti. Artık yola ALTINKÖY markasıyla bir aile şirketi olarak devam etmeye karar verdiler. 1998 yılı Aralık ayında ALTINKÖY GIDA olarak üretime başladılar. İzmir’ in Torbalı ilçesine bağlı Taşkesik Köyü’ nde 100 m2 alanda 2000 kg günlük süt işleyerek ilk üretim taze kaşar peyniriyle başladı. Üretim; 2001 yılına kadar yavaş ama emin adımlarla günden güne arttırıldı ve halen de devam ediliyor .Bu yıllardan itibaren yatırımlara ağırlık veren ve hızlandıran firma, çalışma alanını genişletmeye başladı ve ek üretim binaları ile kapasitesini sürekli artırma yolunu seçti. Başka süt ürünleri üretimi de yapılmasına rağmen, özellikle kaşar peynir üretiminde uzman olmayı hedefleyen ve üretim ağırlığını bu yönde seçen firma; kaşar peyniri üretim teknolojisini, yakından takip edip aldığı en son teknoloji harikası makinalarla geliştirdi. Kapasitesini de heryıl katlayarak artırdı. 2005 yılında çiğ süt alım bölümüne Klarifikatör alımını gerçekleştirdi ve emsal firmalar arasında fark yarattı.

2006 yılında alınan otomatik paketleme makinesi ile gıda güvenliği arttırılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile HACCP 13001 belgelerini almaya hak kazandı. Firma, her yıl çalışma şartlarını daha iyileştirip ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi belgelerini almayı başardı.

Ve geçen 5 sene içinde yani 2006 yılına gelindiğinde sağlam bir müşteri portföyüne sahip, kalitesiyle güvenilirliğini artırmış ve kendini kabul ettirmiş ALTINKÖY markası yaratıldı. Firma, her yıl çalışma şartlarını daha iyileştirip ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi belgelerini almayı başardı.

2007-2008 yıllarında yapılan yatırımlar ile mevcut kapalı alan büyüt- ülüp 60 ton/gün süt isleme kapasitesi ile yoluna devam eden Altınköy, 2008 yılı sonuna dogru aldıgı rendeleme makinesi ve dilimleme makinesi ile sektörde öncü firmalar arasına katılmakla kalmayıp Kübik Rende Mozzarella ile Dilimli Kasar peynirini ürün portföyüne eklemiştir.

2011 yılında yaptığı yeni yatırımlarla rendeleme ve dilimleme makine parkuruna yeni makineler ekleyerek büyüyen firmamız 2011 yılında standartları yerine getirerek Helal Belgesi almaya hak kazanmıştır. Her geçen gün fabrika şartlarını yenileyerek kendisini geliştiren firma 2013 yılı sonlarında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geçirdiği denetimlerden sonra Onay Belgesi alarak güvenirliliğini arttırmıştır. Altınköy 2013 yılı sonunda Rende Kaşar Peyniri ile müşterilerine kullanım rahatlığı sunacak yeni ürününü piyasaya çıkartmıştır.Firmamız halen 250Ton/ay ürün kapasitesi ile yoluna devam etmektedir.

ALTINKÖY; özsermayesi ile temkinli ve agır adımlarla yürüyüp büyümüs ve sektörde yerini saglamlastırmıs, istikrarlı ürün kalitesi ile de müsteri memnuniyetini hep en üstte tutmayı kendisine ilke edinmistir.
Kalite Politikamız
Daima en sağlıklı ve en kaliteli lezzetleri sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan; teknolojik gelişmelere ayak uyduran, hijyenik koşullarda üretimini gerçekleştirerek üretimin her aşamasını kontrol altında tutan ve problemleri ortaya çıkmadan önlemek amacıyla sürekli iyileştirme yolunu seçen dünya standartlarında kalite sahibi olmaktır.
Biz; gida güvenligini prensip haline getirmis ve bunu kalitesine yansitmis bu kaliteden kesinlikle ödün vermeyen,bilgi ve tecrübesini sürekli gelistiren ve çalisanlari ile paylasan dürüst,güvenilir ve basarili bir ekibiz.
Saglikli nesillerin yetismesinde süt ve süt ürünlerinin öneminin kabul edenler ALTINKÖY ile gelecege daha güvenle bakacaklardir.

Süt Alımı
Lezzet ve kaliteye yolculuk başlıyor.

Peynir yemek güzeldir ancak lezzetli peynir üretmek emek ister. 1 dilim peynir o hale gelinceye kadar öyle aşamalardan geçer ki, tahmin edemezsiniz. Bayındır ve çevresindeki süt üreticileri; hergün topladıklari günlük sütleri fabrikamıza ulaştırırlar. Getirilen çiğ süt, Türk Gida Mevzuatına uygun mikrobiyolojik testlerden geçirilerek bakterilerin varlığı tespit edilir. Laboratuvar ortamında rutin analizleri(asitlik, yağ, kuru madde, antibiyotik testi vs.) yapılarak soğutulmak üzere tanklara alınır.

Daha sonra işletmeye alınan tanklardaki sütler, içindeki kirlilik yaratan unsurlardan arındırmak için klarif ikasyon işlemine tabi tutulmaktadır.Bu işlem tamamlandıktan sonra çiğ süt insan sağlığına uygun hale getirilmek amaciyla işlenmeden önce pastörize edilir. Bu işlem sayesinde sütün içindeki her türlü hastalık yapıcı maddeler ve istenmeyen bütün mikroorganizma- lar yok edilir. Böylelikle peynir kalitesi de arttırılmış olur.

Altınköy Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez
 Yol Tarifi Al
Karacaoğlan Mh. 6169 Sk. No:12/A Işıkkent Bornova/İZMİR
Tel: 0 232 342 82 83 Fax: 0 232 342 83 82
info@altinkoy.net
Fabrika
 Yol Tarifi Al
Taşkesik Mh. 6375 Sk. No:24 Torbalı/İZMİR
Tel: 0 232 862 32 67 Fax: 0 232 862 34 39


Altınköy Taze Kaşar Peyniri 2000g,
Altınköy Taze Kaşar Peyniri 1000g ,
Altınköy Taze Kaşar Peyniri 500g ,
A. Süleymanağa Blok Peyniri 2000g ,
Altınköy Dilimli Kaşar Peyniri 1500g ,
Altınköy Rende Kaşar Peyniri 3000g ,
Altınköy Blok Mozzarella 2000g ,
Altınköy Dilimli Mozzarella 1500g ,
Altınköy Rende Mozzarella 3000g ,
Misket Mozzarella Balls ,
Misket Mozzarella Balls ,
Yağlı Tuzlu Lor Peyniri 20kg ,
Yağlı Tuzsuz Lor Peyniri ,
Altınköy Pastörize Tereyağı 1000g,
 Tam Yağlı Krema,
Altınköy kalitesine bir de kullanım rahatlığı ekleniyor. Blok kaşar peynirleri özel makinelerde rendeleme işlemi yapıldıktan sonra hijyenik şartlarda paketlenip satışa sunulmaktadır. Ürünü paketledikten sonra -18C de muhafaza ederek hem ürünün tazeliği korunmuş hem de yapısının standart olması sağlanmıştır. +4 C de çözündürülen ürünler her zaman ilk gün ki gibi tazeligini koruduğu için kullanıcıların ürünlerinin de kalite standardını arttırmaktadır.
Bir pizza peyniri olan mozzarella yine inek sütü kullanılarak üretilmektedir. Kaşar peynirinden farkı daha az tuz ve yağ içermesidir. Mozzarella peyniri bu özelliği ile pizzalarda kullanıldığı zaman diğer malzemelerin lezzetinin önüne geçmez. Daha esnek bir yapısı olması erime ve uzama özelliğini arttırırken pizza üzerinde daha az kullanılması yönünden tüketiciler için tercih sebebidir. Altınköy, Mozzarella peynirini özel işlem ile kübik rende haline getirerek paketleyip tüketiciye rahatlık sağlamış ve -18 C de muhafaze ederek hem ömrünü uzatmış hem de ilk gün ki gibi taze kalmasını sağlamıştır.
İtalyan pizzalarının ve salataların vazgeçilmezi taptaze lezzetler Misket Mozzarella.

Pastörize edilmiş inek sütü kreması hiç bir katkı maddesi içermeyen tereyağına dönüştüğünde mis gibi kokusu ve tadıyla lezzette lezzet katar.

Altınköy Tereyağı ile yapılmış nefis yemeklerin tadı damağınızda kalacaktır..
Kaşar peyniri üretiminin bir çıktısı olan peynir altı suyundan lor veya çökelek peynirleri üretilmektedir. Yaklaşık 85 Cde kaynatılan peynir altı suyu tuz ilavesi ile kazan yüzeyinde lor oluşumunu başlatır. Yüzeye biriken tanecikler alınarak süzülmek üzere bezlerde biriktirilir. Bir gün dinlenen peynirler müşteri talebine göre yağ ve tuz oranları ayarlanarak ertesi gün uygun gramajlarda paketlenir.
İşte size rahatlık sağlamak amacıyla üretilmiş bir ürün daha. Tost, kumru, sandwich yada benzeri yiyecekleri hazırlarken zaman harcamayın ve yorulmayın diye blok kasarı her dilimi aynı gramajda 100 dilime böldük. Size sadece ateşin üzerinde nar gibi kızartıp servis etmesi kalıyor...

13 Ocak 2017 Cuma

Taze ve Günlük Süt Faydaları

Taze ve Günlük Süt Faydaları


Süt. Vücudun iyi durumda. Ticari yıllarca söyledi. Bununla birlikte, gerçekten oturup sütünüzün bedeniniz için ne yaptığını düşündünüz mü? Eh, şimdi tam zamanı. Sütün sağlık yararlarını bulmak aslında her gün bu iyi şeylerden daha fazlasını içmenizi sağlayabilir! MööSüt Günlük Taze  Doğal Krema (1Lt) Sütten Sağlanan Faydalar Taze Sütün Avantajları
MööSüt Günlük Taze  Light Beyaz Peynir (500gr)   Taze süt size çeşitli avantajlar sağlar. İçki alımını güvenli tutmak için soğutma gerektirse de, taze süt, işleme tabi tutulduğunda pişmiş bir lezzet geliştirebilen toz süt veya konserve sütten farklı olarak, doğal lezzetini korur. Taze süt, diyetinize sulanmaya devam etmenize yardımcı olmak için sıvıya katkıda bulunur ve en iyi sağlığı desteklemek için hem makrobesleyicileri hem de mikro besin maddelerini size sunar.
Taze  Beyaz Peynir 1. Şaşırtıcı Cilt MööSüt Günlük Taze  Beyaz Peynir 500gr (Tam Yağlı) Sütün sağlığa olan faydaları, artmış kemik gücü, daha pürüzsüz cilt, daha güçlü bir bağışıklık sistemi, hipertansiyon, diş çürüğü, dehidrasyon, solunum problemleri, obezite, osteoporoz ve hatta bazı kanser türleri gibi hastalıkların önlenmesini içerir. Sütten sağlanan faydalı besin maddeleri insan vücudunda çok önemlidir ve birtakım kronik rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur. Protein
Kleopatra, süt içinde hamam aldığında ne yaptığını biliyordu. Süt, cildinizi esnek, yumuşak ve parlak tutmaya yardımcı olur. Bu cilt sağlığı için gerekli birçok vitamin ve besin sayesinde. Bir küveyi süt ile doldurmanız ve rahatlamanız gerektiğini söylemiyoruz, ancak günde en az iki bardak içmek size bu fayda sağlayacaktır. MööSüt Günlük Taze  Beyaz Peynir 1000gr (Tam Yağlı) .
MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Beyaz Peynir 500gr (İnek) Süt, oldukça basitçe, memelilerin memelilerinde yavrularını beslemek için yaratabilecekleri bir sıvıdır. Memelilerin buna sahip olmalarının nedeni, gençlerinin doğal olarak tüketmeleri gerektiği ya da avlanacak ya da ebeveynlerinin yediği şeyleri yemeye yetecek kadar güçlü oldukları zamana kadar tüketmeleri gerektiğidir. İnsanlar da bu kabiliyete sahipler, bu nedenle sütlerin başında değil, hayatımız boyunca beslenmeye devam edebileceği umuduyla, ilginç diğer dünyadaki süt dünyasını keşfetmeye başladık. Spoiler Alert ... haklıyız! Hayatımızın her döneminde bize çok faydalı olabilir! Diyetinizdeki protein, amino asitleri, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu yeni proteinleri oluşturmak için çeşitli konfigürasyonlarda bir araya gelen küçük biyolojik molekülleri sağlar. Gıda proteinlerinde bulunan 20 amino asidin 11'ini sentezleyebilmenize rağmen, diğer dokuzu üretme yeteneğinden yoksundur. Bu gerekli amino asitler diyetinizden gelmelidir. Sütün içindeki protein, bütün gerekli amino asitleri içerdiği için tam veya yüksek kaliteli bir protein olarak kabul edilir ve 1 fincan taze süt 8 gram komple protein verir. Yaraları onarmak, antikorlar üretmek, kas inşa etmek ve sağlıklı bir kan tedarikini sağlamak için diyetinizde her gün proteine ​​ihtiyaç duyarsınız.
MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Beyaz Peynir 500gr (Koyun) .Mineraller
 MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Beyaz Peynir 500gr (Keçi) Birçok hayvan bize bu hayati sağlık maddesini sağlayabilir, ancak inek sütü, çocuklar için olduğu kadar erişkinler için de en sağlıklı destek olarak düşünülür. Aynı zamanda en erişilebilir, manda, keçi, koyun, deve, ren geyiği ve yak gibi diğer hayvanların sütü almak da daha zordur.
2. Güçlü Dişler MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Beyaz Peynir 5kg (İnek) .Taze süt hem kalsiyum hem de fosfor bakımından zengin olup, her biri bu mineraller için önerilen günlük alım miktarınızın yüzde 30'unu sağlayan 1 fincan ile sunulmaktadır. Kalsiyum ve fosfor, kemik dokusu oluşturmak ve iskelet sisteminize yapısal bütünlük sağlamak için birlikte çalışır. Buna ek olarak, kalsiyum, fosfor, tükettiğiniz gıdalardan enerji elde etmenize yardımcı olurken, kaslarınızı mühürleme ve sinir uyarılarını iletmeye yardımcı olan bir elektrolit olarak işlev görür.
Süt, kalsiyum için en iyi kaynaktır ve tam da dişlerinizin ihtiyacı olan şey budur. Buna ek olarak, süt boşlukları ve diş çürümelerini önlemeye yardımcı olur. Kalsiyum, yalnızca D vitamini bulunduğu zaman vücudunuz tarafından absorbe edilebilir, bu nedenle içilen sütün D vitamini ile takviye edildiğinden emin olun. MööSüt Günlük Taze  Beyaz Peynir 5kg (Tam Yağlı) Atlardan ve eşeklerden gelen sütler insanlar tarafından tüketilebilir, ancak bu daha az yaygın ve çok daha az hoşa giden şeydir. sponsorlu Bağlantılar
MööSüt Günlük Taze  Beyaz Peynir 17kg (Tam Yağlı) .IPhone 7 İster misiniz?
3. Sağlıklı Kemikler MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Beyaz Peynir 18kg (İnek) Sütün sağlığa olan faydaları doğrudan süt içmek ya da peynir, tereyağı, lor, açık sirkeli tereyağı veya süt, süt beyazlatıcısı, dondurma, peynir veya paneer, aromalı süt veya sütlü tatlılar gibi süt ürünlerini tüketmek suretiyle sağlanabilir. Bu şekilde, dünya çapında, bir hayvandan alınan sütü esas alan bazı yiyecekleri düzenli olarak tüketen 6 milyardan fazla kişi vardır; Süt üreten bu hayvanlar hemen hemen her kıtada ve ülkede olduğu için insan diyetinin en önemli unsurlarından biridir. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Beslenme Kurallarında, sağlıklı ve dengeli bir diyet sağlamak için süt ve süt ürünlerini dahil etmeyi açıkça belirtti. Akbank Direkt'e Bir Sonraki Girişiniz iPhone 7'den Olabilir. Giriş Yapmanız Yeterli.
Doğru büyümeyi iyileştirmek için çocukların kemik sağlığını arttırmak için süt içmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, yetişkinlerin, kemiklerini güçlü tutmalarına yardım etmek için içme sütününden yararlanarak osteoporoz gelişme riskini azaltabilecekleri doğrudur. Yine, bu yarar, süt bulunan kalsiyumdan gelir ve vücudunuzun kalsiyum emmek için D vitamini ihtiyacı vardır. MööSüt Günlük Taze  Böreklik Lor Peynir (10Kg) .Akbank.com
MööSüt Günlük Taze  Taze Kaşar Peyniri (250 Gr) Sütün Besin Değeri Vitaminler
4. Kas Büyümesi MööSüt Günlük Taze  Taze Kaşar Peynir (400gr) Sütün besin değeri dünyadaki herkesin diyetin önemli bir parçası olarak kullandığı çok iyi bilinmektedir. Günlük diyetinize süt ekleme ayrıca dengeli bir diyet elde etmenize de yardımcı olabilir. A vitamini, B12, D kalsiyum, karbonhidrat, fosfor, selenyum, magnezyum, protein, çinko ve riboflavin gibi besinlerin ideal bir kaynağıdır. Moorepark'daki Teagasc Süt Ürünleri Araştırma Merkezi, Fermoy, vücudun kolestrol içeriğini nötralize etmek için süt kullanma konusundaki son araştırmaları bildirdi. Sütteki kalorik içeriğin çoğu, içinde bulunan doğal şekerlerden gelir. Bunlar vücudun genel işleyişi ve sağlığı için çok önemlidir ve birkaç eksikliğin şansını azaltır ve sağlığı çeşitli şekillerde artırırlar! Süt ve süt esaslı ürünlerin sağlık üzerindeki önemli etkileri hakkında daha fazla bilgi edelim!
Günlük Süt Süt aynı zamanda kas büyümesinin iyileştirilmesinde de mükemmeldir. Bunun nedeni sütte bulunan proteindir. Çoğu sporcu, egzersiz sonrasında süt içirir; vücuda gerekli besin maddelerini geri getirmesi gerekir. Buna ek olarak, süt kasların ağrısını önlemeye yardımcı olur ve fiziksel aktivite sırasında kaybedilen sıvıları yeniler. MööSüt Günlük Taze  Taze Kaşar Peyniri (500 Gr) .Genellikle A vitamini ve D vitamini eklenmiş taze süt, içeceğiniz her fincan için bu yağda çözünen vitaminlere karşı günlük ihtiyaçlarınızın sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50'sini sunar. Ayrıca, B-12 vitamininin yüzde 50'sini, riboflavinin yüzde 38'ini ve her gün gereksinim duyduğunuz pantotenik asitin yüzde 17'sini de içeren birkaç B vitaminini diyetinize ekler. A vitamini, sağlıklı cilt ve göz dokularını destekler, D vitamini, diyet kalsiyumunuzu kullanmanıza yardımcı olur ve B vitaminleri, yediğiniz proteinleri, karbonhidratları ve yağları metabolize etmenize yardımcı olur.
MööSüt Günlük Taze  Taze Kaşar Peyniri (700 gr) Süt Eksikliği Şeker
5. Kilo Verme MööSüt Günlük Taze  Taze Kaşar Peyniri (2000 gr) Süt eksikliği ciddi anemi, osteoporoz ve diğer ilgili hastalıklara neden olabilir. Sağlığın korunması ve normal faaliyetler için enerji ve güce sahip olması süt tüketimi için gereklidir.
Araştırmalar, günlük süt içen kadınların, süt içmeyen kadınlara göre kilo verme oranının daha yüksek olduğunu kanıtladı. Sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız veya meze yapmak için bir bardak süt için. Ayrıca akşam yemeği sırasında veya meyve yerken bir bardağınızın olması önerilir. MööSüt Günlük Taze  Lor Peynir .Taze süt, diyetinize şeker türünde karbonhidrat sağlar ve bunların büyük kısmı laktozdur. Vücudunuz enerji kaynağı olarak karbonhidratları tercih eder, çünkü tüm hücreler yağlar ve proteinler için olduğu gibi önceden işleme tabi tutulmadan kolayca kullanabilirler. Ek olarak, beyniniz ve böbrekleriniz şekerlerin gerektiği gibi çalışmasını gerektirir. 1 bardak taze süt ikramı diyetinize 12 gram şeker katkıda bulunur. Bununla birlikte, taze sütlerden biri olan bir uyarı, yüksek laktoz içeriğiyle ilgilidir. Laktoz toleranssanız - yani sindirim enzim laktaz yoksa - sütteki laktoz sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Bu durumda taze sütteki şeker içeriği bir avantaj değil dezavantajdır.
MööSüt Günlük Taze  Büfe Kaşar (2000gr) Tüm yaş grupları için en iyi kalsiyum kaynağı olan kalsiyum, kemiklerin ve iskelet sisteminin sağlıklı büyümesinde, işleyişinde, onarımında ve dayanıklılığında en önemli mineral olduğu düşünülürse süt, insanların diyetlerinde daima önemli bir yere sahip olacak, Kalsiyum eksikliği veya osteoporozun önlenmesinin bir yolu olarak.  MööSüt Günlük Taze  Doğal Süt UHT (200 ml)
6. Stres Azaltın MööSüt Günlük Taze  Örgü Peyniri (250gr) .MööSüt Günlük Taze  Doğal Süt UHT (500 ml)
Sütlü birçok vitamin ve mineral sayesinde stres giderici olarak kullanılabilir. Ofiste uzun ve zor bir günün ardından, oturun ve sıcak bir bardak süt içelim. Bu, kas gerginliğini gidermek ve sinirlerinizi yatıştırmaya yardımcı olur. MööSüt Günlük Taze  İzmir Tulum Peyniri (250gr) Sütten Sağlanan Faydalar MööSüt Günlük Taze  Doğal Süt UHT (1Lt)
MööSüt Günlük Taze  Dil Peyniri İnsan vücudunun sağlığı için son derece faydalı bir içecektir. Bu hayat verici nektarı içmenin avantajlarından bazıları şunlardır: MööSüt Günlük Taze  Yarım Yağlı Doğal Süt UHT (1Lt)
7. PMS Belirtilerini Azaltın MööSüt Günlük Taze  Light Üçgen Peynir (100gr) .MööSüt Günlük Taze  Light Doğal Süt UHT (1 Lt)
Birçok kadın PMS semptomlarından muzdariptir. Sütün vücudu rahatlattığı ve menstrüel döngüsü boyunca kadınların yaşadığı olumsuz etkileri azalttığı kanıtlanmıştır. MööSüt Günlük Taze  Yarım Yağlı Üçgen Peynir (100gr) Kalsiyum: Süt vücudumuza tedarik edebileceğimiz en iyi kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum, vücutta kanser, kemik kaybı, artritik koşullar, migren baş ağrısı, adet öncesi sendrom ve çocuklarda obezite gibi büyük kronik hastalıklardan korur. Ayrıca, istenmeyen yağları kaybetme ve ağırlığı azaltmada sağlıklı bir yardımcı madde olarak işlev görür. Kalsiyum, kemik maddesinin oluşmasında önemli bir mineraldir ve kemik mineral yoğunluğu ölçümleri, vücudumuzun ana destek yapısı olarak kalsiyuma oldukça güvenir. Piyasadaki en hızlı, en ucuz ve en kolay erişilebilir kalsiyum kaynağıdır. MööSüt Günlük Taze  Büfe Süt UHT (1 Lt)
MööSüt Günlük Taze  Tam Yağlı Üçgen Peynir (100gr) .MööSüt Günlük Taze  Günlük Süt Pastörize (500 ml)
8. Enerji Destekleyici MööSüt Günlük Taze  Tam Yağlı Üçgen Peynir (600gr) Kalp Sağlığı: Kalsiyumun odak noktası kemiklerde olmakla birlikte, kardiyovasküler hastalıkları ve inmeler şansını azalttığı da gösterildi. Japonya'daki iki uzun süreli çalışma, günlük kalsiyum alımıyla inme, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıkta azalma arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, daha sağlıklı bir kalp için biraz süt alın! Ayrıca içindeki magnezyum ve potasyum içeriği, kan basıncını düşüren, hayati organlara olan kan akışını artıran ve kalp ve kardiyovasküler sistem üzerindeki stresini azaltan vazodilatatörler gibi hareket eder. İçinde bulunan peptidlerin de oluşumunu engellediğine inanılıyor MööSüt Günlük Taze  Günlük Süt Pastörize (1 Lt)
Süt birçok şey için harika, ancak enerjinizi artırmak için de harika olduğunu biliyor muydunuz? Günü geçirmek için çabalarken ve biraz pick-up almaya ihtiyacınız olduğunda, buz gibi soğuk bir bardak süt için erişin. Hiçbir zaman canlandırılmış hissedeceksin. MööSüt Günlük Taze  Krem Peynir (150gr) Sağlıklı Kemikler: Yukarıda belirtildiği gibi süt, büyüme ve güçlü kemik yapısının düzgün gelişimi için gerekli olan kalsiyum bakımından zengindir. Osteoporoz gibi kemik bozuklukları, önemli bir günlük süt alımı ile önlenebilir. İnek sütünden yoksun çocuklar, yaralandığında kemik kırıklarına maruz kalma şansını arttırır ve iyileşme süresi, kemik yapısının çoğalmasına yardımcı olmak için sürekli bir kalsiyum akışına sahip değillerse daha yüksek olur.  MööSüt Günlük Taze  Kakaolu Süt (180 ml)
MööSüt Günlük Taze  Krem Peynir (300gr) Sağlıklı Dişler: Çocukları cesaretlendirici Ve sütü içmek isteyen gençler, emaye yüzeyini asidik maddelerden koruyarak mükemmel diş sağlığı sağlayacaklardır. Enerji ve sağlık için içmek de meşrubat tüketen çocukların sıklığını azaltarak dişlerin ve zayıf dişetlerinin bozulma riskini azaltır. Yeniden Deriştirme: Sıvılar insan vücudunun ayrılmaz bir parçasıdır ve vücuda sıklıkla sıvılarla doldurulması gerekir Çünkü vücutta tüketilirler. Su, büyüyen çocuklar için önemlidir ve her gün en az altı ila sekiz bardak sıvı içmelidir. Süt iyi miktarda su molekülü içerir ve rehidrasyon için, gerçek su içilmesinin dışında en iyi sıvı olarak kabul edilir. Su vücut kütlenin% 80'inden fazlasını oluşturur ve vücudumuzdaki sıvı dengesi vücudumuzdaki her süreç için gereklidir. Bu nedenle dehidrasyon, tüm metabolik işlevlerimizi tehdit ettiği için böylesine önemli ve tehlikeli bir sorundur. Yani su bulamıyorsanız bir bardak süt alın! Cilt Bakımı: Nil Kraliçesi Kleopatra'yı duydunuz mu? Tüm zamanların en güzel kadınlarından biri olarak düşünülmüştü. Her gün süt banyosu yapma geleneği olduğunu şaşırtmamam! Banyoda bal ve süt karıştırıyordu, bu da onun yumuşak ve güzel cildi korumasına neden oldu.  MööSüt Günlük Taze  Gerçek Muzlu Süt (180 ml)
9. Mide ekşimlendirme Eliminatoru MööSüt Günlük Taze  Krem Peynir (450gr) Binlerce yıldır, adil ve pürüzsüz bir cildin korunmasına yardımcı olarak cildimize fayda sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle süt ve süt ürünleri günümüze kadar birçok kozmetik preparatta kullanılır: kuru ciltlerin iyileştirilmesi için de uygundur; bu nedenle kuru cildiniz varsa, yüzünüze ve diğer etkilenen bölgelere süt uygulayın; yaklaşık 15 Dakika sonra yıkayın. Süt katıları cildi besler ve pürüzsüzleştirir. Sütte bulunan laktik asit, ölü cilt hücrelerinin çıkarılmasına yardımcı olur, böylece cildinizi gençleştirir ve taze tutmaya yardımcı olduğu bilinir. Son olarak, etkileyici A vitamini içeriği nedeniyle sütü içmek, vücudun içerisindeki cildin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur, zira sütteki antioksidan potansiyel, kısmen de olsa hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur Cildin erken yaşlanmasından sorumludur, kırışıklıklara ve yaş lekelerine neden olur.  MööSüt Günlük Taze  Gerçek Çilekli Süt (180 ml)
İnsanlarda mide ekşimesi yaşanmasına neden olan asitler içeren birçok gıdalar var. Bu acıyı hafifletmenin en basit ve en yumuşak yollarından biri bir bardak süt içmektir. Soğutma hissi ve sütün kalın kıvamı yemek borusunu ve mide kaplamasını mide ekşimesi önlemeye yardımcı olur. MööSüt Günlük Taze  Krempare Sürülebilir Taze Peynir (15gr) Diyet ve Vitamin Alınmasını İyileştirme: Tıbbi araştırmalara göre, içme sütü önemli mineraller ve vitamin alımımızı önemli ölçüde geliştirir. Sütlü bir kutuyu tüketen kişi şansı iki katına çıkarır Gün için onun kalsiyum gereksinimini yerine getirme, ancak bir kutu karbonatlı soda tüketen başka bir kişi aslında onun kalsiyum düzeylerini 1/3 oranında düşürebilir. Kalsiyum, yukarıda listelenen diğer gerekli minerallerin hepsiyle birlikte, vücudumuzun her yönünün doğru şekilde çalışmasını sağlamak için günlük diyet için gereklidir.  MööSüt Günlük Taze  Kakaolu Süt (180 ml) - 6'lı Paket
MööSüt Günlük Taze  Krempare Sürülebilir Taze Peynir (200gr) Etkinin Azaltılması: Süt ürünlerinin tüketilmesi ayrıca vücuttaki asiditenin azaltılmasına yardımcı olabilir. Soğuk süt içmek özellikle asiditeden kurtarmayı sağlar. Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı ve güçlü olmanızı sağlamak için birçok vitamin ve mineral içerir. Tam bir bardak süt, iyi görme ve artan alyuvar sayısı, canlılık ve enerji için karbonhidratlar, uygun sinir fonksiyonu için potasyum, kas fonksiyonu için magnezyum, enerji salınımı için fosfor ve vücut onarımı ve büyümesi için proteinler içeren A ve B vitaminlerini içerir. Aynı zamanda, bazı diğer vitamin ve minerallerden daha yaşlandıkça, vücudunuz genç bir seviyede işlerlik kazandırır. Kanser: Sütten alım da kolon kanseri çeken kişilere rahatlama sağlayabilir. Yeni araştırma, süt ürünlerinden zengin bir diyetin kolon kanseri teşhisi konan kişilerin hayatını hafifçe uzatabileceğini gösteriyor.  MööSüt Günlük Taze  Gerçek Muzlu Süt (180 ml) - 6'lı Paket
10. Hastalık savaşçısı MööSüt Günlük Taze  Krempare Sürülebilir Taze Peynir (450gr) .MööSüt Günlük Taze  Gerçek Çilekli Süt (180 ml) - 6'lı Paket
Araştırmacılar, son birkaç on yılda birçok farklı hastalığın önlenmesine yardımcı olduğunu buldu. Bu, yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olan ve inme riskini azaltma yeteneğini de içerir. Buna ek olarak, süt karaciğerinizin kolesterol üretimini azaltma kabiliyetine sahiptir ve görme düzeyini geliştirmeye yardımcı olur. Sütün belirli kanser türlerini geliştirme riskini azaltabileceğine inanan bazı araştırmacılar var. Şimdi sandığınızdan daha fazla içki sütü için daha fazla fayda sağladığını bildiğinize göre, içtiğiniz tür olup olmadıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Kısa cevap hayır. Yağsız süt, az yağlı süt,% 2 veya tam süt seçebilirsiniz. Hepsi, sadece farklı seviyelerde yağ ve kalorilerle aynı yararları sağlayacaktır. Ne bekliyorsun Git uzun bir bardak süt alın ve sütün inanılmaz avantajlarından yararlanın! MööSüt Günlük Taze  Krempare Sürülebilir Taze Peynir (2750gr) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Bazı insanlar laktozlara tahammülsüzlüğüne sahip olabilir ve süt sindiriminde sorun yaşayabilir. Laktoz sütte bulunan doğal bir şekerdir. Laktoz intoleransının semptomları şişkinlik, mide ağrısı, gaz ve diyare sayılabilir. Çocuklar için çok yaygın olmadığı için, çocuklar için sağlık uzmanınıza danışmalısınız. Yetişkinler için laktoz içermeyen süt ve süt ürünleri piyasada kolaylıkla bulunur. Ayrıca, laktozu önlemek için soya sütü veya badem sütü çeşitleri içebilir, ancak yine de memelilerden türetilen süt ile aynı avantajlardan birçoğunu alabilirsiniz. MööSüt Günlük Taze  Doğal Krema (200ml)
MööSüt Günlük Taze  Krempare Sürülebilir Taze Peynir (180gr) Sende çok kolay bir şekilde kendini tanıt. Firmalara yakın ol.Eleman mı arıyorsun kendi elemanını kendin seç.İlan mı vermek istiyorsun? Ücretsiz ilan ver ister sat ister satın al hepsini detaylı olarak girebilirsin veya ilan sahipleri ile irtibata geçebilirsin.
MööSüt Günlük Taze  Krempare Sürülebilir Taze Peynir (420gr) Süt ürünleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Süt ürünleri ile ilgili güncel haberleri okuyabilirsiniz. Son çıkan süt ürünlerini takip edebilirsin. Süt ürünleri firmaları ve markaları ile kolayca irtibata geçip istek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
MööSüt Günlük Taze  Labne (200gr) Ucuzluk marketlerinde bile en ucuz sütün litresi 1,1-2 lira arasında satılırken üretici fiyatlarının 40-60 kuruşa düşmesi kafaları karıştırdı. Fiyatlardaki düşüş karşısında zor günler yaşayan üreticiler ineklerini elden çıkarmaya başladı. Tarım Başkanlığı ise piyasaya müdahale etme kararı aldı. İzmir, Manisa ve Aydın'dan başlamak üzere günlük 500 tona kadar süt alımı gerçekleştirilecek.
MööSüt Günlük Taze  Labne (450gr) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, süt desteğinin ödeme dönemlerini ve birim fiyatlarını belirleyecek. Böylece, süt için ödenecek prim miktarı, üretimin az veya çok olduğu döneme göre değişebilecek.
MööSüt Günlük Taze  Labne (15gr) Kentteki 197 okulda 166 bin öğrenciye süt dağıtımı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların kemik gelişimine katkıda bulunuyor.
MööSüt Günlük Taze  Labne (2750gr) Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Önenç, "Türkiye’de kişi başı yıllık süt tüketimi 25 litreyken gazlı içecek tüketimi 40 litre" dedi.
MööSüt Günlük Taze  Labne (180gr) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler, dünyadaki çocuk ölümlerinin yüzde 7'sinin birinci nedeninin yetersiz ve dengesiz beslenme olduğunu belirtti.
MööSüt Günlük Taze  Dilimli Burger Peynir (350gr) Türkiye'nin Ocak ayındaki kayıtlı süt üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 561 bin 766 tona yükseldi.
MööSüt Günlük Taze  Dilimli Tost Peyniri (350gr) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılının süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, geçen yıl entegre süt işletmeleri tarafından 6 milyon 745 bin 11 ton süt toplanırken, 1 milyon 90 bin 605 ton içme sütü, 473 bin 57 ton peynir, 908 bin 269 ton yoğurt, 397 bin 935 ton ayran üretildi.
MööSüt Günlük Taze  Dilimli Tost Peyniri (700gr) İngiltere’nin harika peynirlerinden birisi de Corbish blue. General de Gaulle’ün Fransa için söylediği “ Bir ülke 246 çeşit peyniri nasıl üretebilir?” sözünü bugün İngiltere için söylemek sanırız yanlış olmaz. Cornish blue da bu yıl Birmingham’da BBC Good Food Show tarafından düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri’nde kazanan peynir oldu.
MööSüt Günlük Taze  Dilimli Tost Peyniri (1500gr) Uzmanlar dondurmanın, “açıkta mı pakette mi” olanının güvenilir olduğu konusunda üçe bölündü: Pakettekiler el değmeden üretiliyor, açıktakiler katkısız, pakettekilerde süt tozu kullanılıyor.
MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Tereyağı (125gr) Bilgi Üniversitesi'nde yapılan 'Yöresel Lezzetlerimize Sahip Çıkıyoruz; Coğrafi İşaretleme Sistemi' panelinde ilginç konular gündeme geldi. Meclis'teki yasa tasarısı geçer ve Türkiye yöresel lezzetlerine sahip çıkarsa, bu, kalkınmada büyük rol oynayabilir.
MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Tereyağı (250gr) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, süt fiyatlarının aşırı düşmesini önlemek, fazla sütü piyasadan çekmek için bu yıl da süttozu üretimine teşvik verecek. Üretilen süttozu, ihracat yapan ve süttozunu girdi olarak kullanan sanayicilere, uluslararası piyasa fiyatından satılacak.
MööSüt Günlük Taze  Geleneksel Tereyağı (500gr - 1000gr) Herbalist Cahit Gürkaş yaptığı açıklamada, Burusella hastalığının bakterilerin sebep olduğu bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Bakteriler omurgalı hayvanlarda hastalığa sebep olurlar. Bulaşıcı olan bu hastalık, hayvanlardan elde edilen ürünleri tükereterek veya temas yoluyla geçer.
MööSüt Günlük Taze  Kozalak Geleneksel Tereyağı (250gr) Hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri sağlıksız bir ortamda işlendiğinde özellikle peynir yapımının başlandığı bu dönemde bu hastalığa yakalanma riski oldukça artmaktadır. Hastalığın belirtileri ateş terleme baş ağrıları, sırt ağrıları, eklem ve kas ağrıları gibi faktörlerdir.
MööSüt Günlük Taze  Kozalak Geleneksel Tereyağı (500gr) Merkezi sinir sistemi üzerinde ciddi tahribatlar yaparak kalp zarını etkiliyen ciddi enfeksiyonlara sebep olurlar.
MööSüt Günlük Taze  Ayran (180ml) Dolayısıyla kullanılan süt ve süt ürünlerine bu dönemde oldukça dikkat edilmeli ve pastorize edilmiş süt ve süt ürünleri tercih edilmeli.
MööSüt Günlük Taze  Ayran (200ml) Alınacak peynirlerin ise mutlaka güvenilir yerlerden temini yapılmalıdır.
MööSüt Günlük Taze  Ayran (300ml) Taze peynir tüketimi yapılmamalı, solunum yoluyla bulaşabilen bu hastalıktan öncelikle tedavi için mutlaka özel
MööSüt Günlük Taze  Ayran (1 Lt) laboratuar testleri yapılmalı.
MööSüt Günlük Taze  Ayran (1.5 Lt) Tıbbi tedavi uygulanırken kesinlikle bitkisel tedaviye yönlenmemeli bilinçsizce bitkisel ilaç karışımları kullanılmamalı.
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (150gr) Bu tipteki hastalığın boyutunu daha da kötüleşebilir ve istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınır" dedi.
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (200gr)
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (500gr) Alınacak gıdaların titizlikle ve özenle seçilmeline dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürkaş, B1, B2, C vitamini ve kalsiyum, magnezyum, selenyum, demir, çinko, folik asit içeren gıdalardan tüm tahıllar, kuru baklagiler, pirinç, patates, brokoli, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, muz, portakal, bamya, badem, badem türü gıdalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (750gr) Gürkaş, "Vücutta bulunan karbonhidratların enerjiye dönüşmesi sağlanmalı bu da vücut direncinin artmasına yardımcı olarak kalp ve merkezi sinir sistemini korur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (900gr) Tıbbi ilaçların kulalnımının bitiminden sonra bitkisel olarak kullanabileceğiniz burusella tedavisi üzerinde etkili bir kürümüz temizlenmiş taze ve güvenilir bitkilerden pelin otu (1 çay kaşığı), Şahtere (1 tatlı kaşığı), Hünnap (l tatlı kaşığı), Sarı Kantaron (1 çay kaşığı), ısırgan otu (1 tatlı kaşığı) ve kekik (1 tatlı kaşığı) 1 litre kaynar suya ilave edilir. Kayndıktan sonra 10 dakika dinlendirilir.
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (1500gr) Yemeklerden önce 1 yemek kaşığı bal ile tatlandırılarak içilir. Ayrıca yemek aralarında yarım diş sarmısak yenmelidir. Bu ugulama en az 25 gün devam edilmelidir" şeklinde konuştu.
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (2000gr)
MööSüt Günlük Taze  Doğal Yoğurt (2250gr) TÜİK verilerine göre, geçen Aralık ayında, 544 bin 4 ton inek sütü toplandı.
MööSüt Günlük Taze  Light Doğal Yoğurt 650gr (Yağsız) Aralık ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 8.1 arttı. Aralık ayında toplanan sütlerin 98 bin 118 tonu içme sütü olarak işlenirken, geçen aralık ayında gerçekleşen toplam içme sütü üretimi bir önceki aya göre yüzde 6.8 arttı.
MööSüt Günlük Taze  Kaymaklı Doğal Tava Yoğurt 1000gr (Tam Yağlı) Peynir üretimi ise geçen aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 9.4 artarak, 37 bin 958 ton olarak gerçekleşti.
MööSüt Günlük Taze  Kaymaklı Doğal Tava Yoğurt 2000gr (Tam Yağlı) Yoğurt üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7.7 artarak 75 bin 437 ton oldu. 2010 yılı aralık ayında gerçekleşen ayran üretimi 32 bin 982 ton oldu.
MööSüt Günlük Taze  Kaymaksız Doğal Yoğurt 9kg (Yarım Yağlı) TÜİK tarafından yayımlanan süt ürünleri üretim istatistikleri 2010 yılına kadar, yıllık bazda sayılan hayvan sayıları ile 2001 Tarım Sayımı’ndan elde edilen verimlerin değerlendirilmesine dayanıyor.
MööSüt Günlük Taze  Kaymaksız Doğal Yoğurt 9kg (Tam Yağlı)
MööSüt Günlük Taze  Süzme Yoğurt (700gr)  Karşılaştırılabilir istatistikleri daha kısa periyotlarla üretmek amacıyla, 2010 Ocak ayından itibaren çiğ sütü girdi kullanan sanayinin entegre süt işletmelerinden toplanan süt ve satışa sunulan süt ürünleri miktarını tespit etmek üzere veri derleme çalışmaları başlatıldığı, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların aylık süt ürünleri üretimi adı altında her ay kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.
MööSüt Günlük Taze  Yarım Yağlı Doğal Yoğurt (2000gr)
MööSüt Günlük Taze  Ayran 2 Lt Süttozu desteği sektörü rahatlattı
Dilimli Cheddar Peyniri
Homojenize Yoğurt 150gr - Yarım Yağlı SÜT sektöründe yaşanan sorunlara çözüm yollar arayan Ulusal Süt Konseyi, fazla sütün süttozuna çevrilmesi uygulamasıyla ilk adımı attı.
Homojenize Yoğurt 200gr
Homojenize Yoğurt 500gr Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, 1 Şubat 2011 itibariyle tekrar uygulanmaya başlanan süttozu desteğinin, sektörün dar boğaza girmeye başladığı bir dönemde yapılması nedeniyle belli bir rahatlama sağlandığını belirtti. Çallı, “İçme sütüne ve labne, kaşar gibi ürünlere de ihracat desteği verilmeli” dedi.
Homojenize Yoğurt 750gr
Homojenize Yoğurt 900gr Türkiye'de toplam süt tüketiminin halen %62'sini oluşturan açık sütün besin değeri, Prof. Dr. Tanju Besler ve Prof. Dr Serhat Ünal- Hacettepe Üniversitesi- tarafından araştırıldı.
Homojenize Yoğurt 1500gr Türkiye'deki Açık Sütün Kimyasal Kalitesi: Vitaminler başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, ısıl işlemden geçirilmemiş, açıkta satılan sokak sütünün düşük olan vitamin değeri, kaynatıldıktan sonra önemli oranda kayboluyor.
Homojenize Yoğurt 2250gr Tam Yağlı 20 Mayıs 2005, İstanbul;
Homojenize Yoğurt 2000gr %3 Yağlı Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tanju Besler ve Prof.Dr. Serhat Ünal tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada açık sütün besin değerleri incelendi ve olması gereken değerlerle karşılaştırıldı.
Çiftçi Sütü Çalışma sonucunda açık sütün besin değerinin düşük olduğu tespit edildi.
MööSüt Günlük Taze  Cafe Mocha
MööSüt Günlük Taze  Cafe Macchiato Türkiye'deki Açık Sütün Kimyasal Kalitesi: Vitaminler başlıklı araştırmanın sonuçları düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Araştırmayı yapan bilim adamları, Prof. Dr. Tanju Besler ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nden Prof. Dr. Serhat Ünal toplantıya konuşmacı olarak katıldılar.
MööSüt Günlük Taze  Cafe Latte  Çalışmada, özellikle sütün geleneksel kaynatma süresinin Tiamin, Riboflovin, Niasin, B12, Folik asit gibi besin değerlerine etkisi araştırıldı. Araştırma sonucunda, açık sütün vitamin değerlerinin, uluslararası kabul edilmiş besin kompozisyon cetveline ve ısıl işlem geçirmiş süte göre çok düşük olduğu belirlendi.
MööSüt Günlük Taze  Coco Tropico Açık süt sağlığa uygun değilProf. Dr. Tanju Besler, sütün sağlık açısından önemli birçok besin öğesini içerdiğini belirterek şunları söyledi: "Sütün insan için en değerli ve zengin besin kaynaklarından biri olduğu kuşku götürmez bir gerçek.
MööSüt Günlük Taze  Cafe Chai Sütün mikrobiyolojik açıdan güvenilir ve içerdiği besin öğelerinin istenen düzeylerde olması gerekiyor. Sağıldığı andan tüketildiği ana kadar, özellikle içime hazırlama evresinde sütün besin değerinin korunması ve yine mikrobiyolojik olarak güvenilir olması önem taşıyor. Sütten ancak içindeki besin öğeleri korunduğu zaman yararlanabiliyoruz.
Banada Çikolatalı Süt Örneğin süt, vücutta enerji oluşumu gibi birçok önemli görevi olan riboflavin (B2) vitamini açısından en zengin kaynaktır.
 Ancak açıkta satılan sütün değerleri incelendiğinde bu vitamin değerlerinin beklenenden çok daha düşük olduğu görülüyor. Sokaktan alınan açık sütün mikrobiyolojik açıdan güvenilir hale gelmesi için geleneksel olarak kaynatma yöntemi uygulanıyor.
 Ancak bu çalışmada kaynatmanın açık sütte zaten düşük olan riboflovin değerini daha da azalttığı görülmüştür.
 Araştırma sonuçları ısıl işlem geçirmemiş açıkta satılan sütün, besin değeri ve mikrobiyolojik açıdan tüketiminin uygun olmadığını bir daha açıkça gösteriyor."Açık sütün sağlığı tehdit eden çok sayıda zararlı mikroorganizma içerdiğini belirten Prof. Dr. Serhat Ünal şöyle konuştu:"İnsan sağlığı için vazgeçilmez bir besin olan süt, açıkta satıldığında sağlığı tehdit eden bir unsura dönüşebiliyor.
 1 ml sütte kabul edilebilir bakteri miktarı en fazla 5.000 iken, bu sayının incelenen sokak sütlerinde 100 binin üzerinde çıkabildiği görülüyor.
 Açık sütün, doğal ve aynı zamanda ucuz olduğuna ilişkin bir inanış vardır.
 Ancak açık sütün yol açabileceği bulaşıcı hastalıklar, maddi manevi daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Yapılan son araştırmada, ısıl işlem geçirmemiş açıkta satılan sütün besin değeri açısından da tüketime uygun olmadığı görülüyor.
 Sağlık için satışı kanunen de yasak olan (Tarım Bakanlığının 30.03.2005 tarihinde 27/715 nolu resmi gazete) açık süte karşı toplumun bilinçlenmesi ve içme sütü standardına uygun (TSE&TB) ısıl işlem geçirmiş süt tüketiminin yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz.
 Özellikle, 21 Mayıs Dünya Süt Günü arifesinde sağlıklı süt tüketiminin vurgulanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

 İçme Standardına uygun ısıl işlem geçirmiş ve paketlenmiş sütün besin değeri daha zengin
 Besin Maddesi *Açık Süt **Besin Kompozisyon Cetveli
 Tiamin 0,015 mg/100 g 0,04 mg/100 g
 Riboflavin 0,118 mg/100 g 0,16 mg/100 g
 Niacin 0,166 mg/100 g 0,1 mg/100 g
 B12 Vitamini 0,287 mg/100 g 0,44 mg/100 g
 Folik Asit 2,206 mg/100 g 4 mg/100 g

 *Isıl işlem görmemiş açıkta satılan sokak sütü değerleri
 ** TDD (Türkiye Diyetisyenler Derneği) Besin Kompozisyon cetveline göre 100 gram sütte olması gereken besin değeriSokaktan alınan açık sütün içindeki sağlığa zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi için uzun süre 90-95oC'de, en az 10-15 dakika kaynatılması gerekiyor.
 Ancak sütün geleneksel olarak kaynatılmasıyla vitaminlerinde önemli ölçüde azaldığı tespit edildi. Yapılan bu çalışmada 5,10,15 dakikalık geleneksel kaynatmanın uygulanmasının ardından tespit edilen vitamin degerleri şöyledir:

 Isıtılma Süreleri ve Besin Değerleri
 Besin Maddesi 0 dk. 5 dk. 10 dk. 15 dk.
 Tiamin 0,015 0,014 0,006 0,005
 Riboflavin 0,12 0,11 0,09 0,08
 Niacin 0,17 0,16 0,15 0,15
 B12 Vitamini 0,29 0,25 0,23 0,21
 Folik Asit 2,2 1,8 1,5 1,1

 Buna göre, 15 dakika ısıtılmasının ardından, çiğ sütteki Tiamin yüzde 66, Riboflavin ve Folik Asit yüzde 50, Niacin yüzde 12 oranında azalırken, B12 Vitamini'ndeki kayıp da 20 dakika sonunda yüzde 30'a varıyor.

1 Ocak 2017 Pazar

Taze Günlük Süt

Taze Günlük Süt de   İLK ve ÖNCÜ,


Taze Günlük Süt, 2013 yılında Samsun 'da  Bafra 'da tarafından kurulmuştur. Türkiye'nin İlk, öncü ve en yeni günlük çiğ süt  üreticisidir.

Taze Günlük Süt, kuruluş yıllarından bugüne kadar geçen her dönemde müşterilerine güvenilir, kullanışlı ve en sağlıklı hijyen özelliklerine sahip ürünler sunmayı ilke edinmiş ve bunun için AR-GE çalışmalarına önem vererek ve müşterilerinin güvenini kazanmayı hedeflemiştir.

Taze Günlük Süt, kusursuz müşteri memnuniyeti için çalışmalarına hız kesmeden devam ederek ürünlerini Uluslararası akredite kuruluşlarda test ettirerek tüm dünyada geçerli CE ve EN 1143-1 belgelerini çeşitli 0 ila 9 arasında tüm derecelerde almıştır.


Taze Günlük Süt, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına üretim, teknik servis ve yönetim sistemleriyle ilgili uluslararası platformda tanınan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, TSE- HYB belge ve sertifikalarına sahiptir.

Taze Günlük Süt, tarafından beğeninize sunulan ürünler geniş donanımlı laboratuar ortamlarında EN 1143-1 prosedürlerine göre test edilmiştir. Bu testler esnasında günlük çiğ süt ürünler yüksek teknoloji aletleri ve imalat makinaları kullanılarak kalite ve nitelik deneyleri yapılır. Her parçalama deneyinin zaman uzunluğuna göre dereceler belirlenir ve bu doğrultuda derecelerin toplam değeri test edilen ürünün lezzet ve beğenirlilik derecesini oluşturur.

Taze Günlük Süt, en son teknolojiyi yakından takip ederek ve teknolojik takımlar kullanarak ürettiği kaliteli ve güvenilir süt ürünlerinin olmazsa olmazları arasında yer alan, yüksek yağ oranı ve yüksek kuru madde oranına sahip olması gerekliliğini çok iyi bilen süt işletmemiz, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre düşük veya yüksek yağ oranı seviyelerinde, farklı kuru madde kombinasyonlarıyla, çeşitli ölçü ve özelliklerde süt ürünleri üreterek bu ürünleri iç ve dış pazara sunmaktadır.

Taze Günlük Süt, çiftliğimizde tavuk yumurtası üretimi de gerçekleştirmektedir. Taze Günlük Süt en önemli objesi olan ve süt ürünün kalitesini oluşturan öğelerden birisi de şüphe yok ki süt içerisindeki yağ oranıdır.  1/25  farklı kuru madde oranı kombinasyonu ile yüksek kalite standartlarında ve en yüksek teknolojiyi kullanarak çiğ süt  üretimi yapan süt çiftliği kendi ürettiği ürünleri, müşterilerinin değerlerini hak ettikleri güvenlikte muhafaza edebilmeleri için kendi ürettiği soğuk zincir ambalajları içerisinde ve araçlar üzerinde uygulamakta olduğu gibi bugün Türkiye'de ve Dünya'da bir çok günlük süt üreticisi firma günlük çiğ süt üreticisi firmamızın üretmiş olduğu kilitleri kendi üretimlerinde de güvenle kullanmaktadırlar.

Taze Günlük Süt, yüksek yağ ve lezzetli çiğ süt yanı sıra peynir, tereyağ, kaymak, krema, krem peynir, çökelek, yağlı ve yağsız süt ürünlerin uygulamasına da olanak sağlayan üretimleri sayesinde müşterilerine ekstra lezzet olanakları sunmaktadır. Taze Günlük Süt 'nın üretim yeri Samsundadır. Ankara, İzmir, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu yakasında satış mağazaları ve bölge depoları bulunmaktadır.

Taze Günlük Süt, Teknik Servis ve süt üretimi danışmanlık konularında da hizmet vermektedir. Bugün bir çok banka ve zincir mağazanın çalışanlarına düzenli olarak günlük taze çiğ süt desteğini sağlayan firmamızın adrese servis konusunda Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep' te 20 ye yakın sayıda eğitimli tecrübeli ve güvenilir personeller çalıştırmakta ve Türkiye'nin her yerine 24 saat içinde adrese servis hizmeti sunma başarısı ile satış sonrası hizmet kalitesi de rakiplerine karşı en üstünlük sağlamaktadır. Her marka ürüne teknik destek verebilen firmamız doğal süt ürünleri veyumurta konusunda da Türkiye' nin en büyük kuruluşlarındandır..

27 Aralık 2016 Salı

Günlük süt ve süt ürünleri ve yağlı süt diyeti

Günlük süt ve süt ürünleri ile doğru bilinen yanlışlarYıllardan beri üzerinde en çok tartışılan besinlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Az yağlı mı içelim yarım yağlı mı içelim yoksa yağsız mı içelim…
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya son yapılan araştırmalar ışığında sütle ilgili doğrular ile ilgili bilgi veriyor;

- Süt içerdiği süt şekeri, yağ ve protein açısından çok faydalı bir besindir. Günlük yemeklerinizde bulundurmanız dengeli beslenme açısından çok büyük yarar sağlar.

- Sütle ilgili yeni yapılan 16 araştırmanın sonucunda tam yağlı süt ve süt ürünleri kullananlarda obezite, diyabet ve kalp damar hastalığı riski daha az bulundu. Tam yağlı süt ürünlerinin bu şekilde etki göstermesi sütün içindeki bütirat, fitanik asit, trans palmitoleik asit ve konjuge linoleik asit gibi faydalı yağ asitlerinden kaynaklanıyor.

Günlük süt ve süt ürünleri ile doğru bilinen yanlışlar

SÜT, DİYABET RİSKİNİ %60 AZALTIYOR


- Tam yağlı sütün içindeki trans-palmitoleik asit kan yağlarını azaltıyor, insülin direncini düşürüyor. Diyabet gelişme riskini %60 azaltıyor.

- Tam yağlı süt ürünlerinde bulunan başka bir yağ asidi olan Bütiratda bağırsak hücrelerinde enerji dengelemesi yaparak iltihaplanmayı azaltıyor. Bütiratın bu güçlü etkisi özellikle Crohn Hastalarında kendini gösteriyor. Günde 4 gram Bütirat verilen bu hastalarda atak sayısını azaltıyor.

- Süt ürünlerinde bulunan Konjude linoleik asit yağ yakımını hızlandırıyor. Kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskini azaltıyor.

SÜT, TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Günlük süt ve süt ürünleri ile doğru bilinen yanlışlar


- Sütün içindeki bu iyi yağ asitleri mide boşalma zamanını uzatarak tokluk hissini artırıyor.

- Harvard School of Public Healthdeki bir araştırmaya göre günde 2 veya daha fazla düşük yağlı süt ürünü kullanmak kısırlık riskini %85’lere varan oranda arttırıyor.
Her gün düzenli olarak 3 bardak süt ve ürünlerini içenlerde kemik erimesi riski azalıyor

Süt Diyeti Kilo Verecek
Daha fazla süt ve diğer süt ürünlerinin tüketilmesinin kilo vermeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Süt bir kilo kaybı mucizesidir, ancak tükettiğiniz tek gıda bu olmamalıdır. Sadece mevcut diyetinize süt eklenmesinin önemli kilo kaybına yol açması muhtemel değildir. Bunun için daha az yemek yiyip daha fazla egzersiz yaparak kalori açığı yaratmanız gerekir.
Kilo Vermek İçin Sütün Yararları
2010 yılında İngiliz Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, süt insanlara iştahlarını kontrol etmesine ve kendisini tam dolu hissetmesine yardımcı olabilir, bu da, İngiliz Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu, özellikle mikro besin maddeleri eklenmiş süt ile doğru olabilir. 2011 yılında Amerikan Diyetetik Derneği Dergisi eklendi. Mikrobesin ilave maddeleri, mikro besin yetersizliği ile ilişkili artmış yağ depolarının sınırlanmasına yardımcı olabilir.
Peynir suyu veya kazein bazen sütün potansiyel kilo verme avantajına sahip olduğu düşünülse de, 2012 Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada, yağsız sütü içmek kilo kaybı için aynı sayıda Kalori ve sadece peynir suyu veya sadece kazein içerir. Sütünü içen insanlar sonraki yemeklerde diğer içecekleri içenlerden daha az yedi. Bu, kazein veya peynir suyunun tek başına içme sütünün kilo verme olasılığından sorumlu olmadığını göstermektedir.
Kalsiyum ve Kilo Kaybı
Süt, mükemmel bir kalsiyum kaynağı olarak hizmet eder ve her fincanda günlük kalsiyum değerinin kabaca yüzde 30'unu sağlar. Kemiklerinizi sağlıklı ve güçlü tutmanın yanı sıra, kalsiyum kilo vermede yardımcı olabilir. 2010'da Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir hayvan araştırmasında, yüksek kalsiyumlu yağsız süt tozunun, vücut yağını, kazein, soya proteini veya düşük kalsiyum diyetine göre daha etkili olduğu bulundu. Bu sonuçlar, sütteki kalsiyumun kilo vermede rol oynayabileceğini önermektedir.
Süt ürünleri de dahil olmak üzere daha fazla kalsiyum içeren yiyecekler yemek, kalorilerini düşürmese veya kilo vermeseler bile, vücut yağlarını kaybetmelerine yardımcı olabilir; Aslında, daha fazla kalsiyum bakımından zengin gıdalar yiyip içmek insanların kalorilerini azalttığında kilo kaybını ve yağ kaybını artırabilir, 2005 yılında Obesity Research'te yayınlanan bir çalışmanın notlarına göre bu, Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir başka çalışmada da desteklenmektedir. 2013'te süt ürünlerinde yüksek olan ve günde yaklaşık 1.400 miligram kalsiyum sağlayan azaltılmış kalorili bir diyetin, benzer bir kaloriyi azaltan ancak düşük miktarda süt içeren bir diyetten ziyade kilo kaybı için etkili olduğunu buldu Günde yaklaşık 700 miligram kalsiyum.

Bununla birlikte, sütteki kilo kaybı etkilerinde kalsiyum önemli faktör değildir. 2011'de Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar'da yayınlanan bir çalışmada, sütte yüksek bir diyetin, kalsiyum takviyesi almadan veya güçlendirilmiş soya sütü içmekten daha fazla kilo vermesine neden olduğu bulundu. Büyük olasılıkla sütteki çeşitli besinlerin bir kombinasyonu, kilo kaybını iyileştirir.
Süt ve Ağırlık Kaybının Türü
Bir günlük sütün en az birinde hizmet veren kadınların, 2006 yılında The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, daha az süt içtiğinden daha fazla kilo alma riski vardı. Ya az yağlı ya da yağsız süt, bu nedenle bunlardan herhangi birini içmek sağlıklı bir kilo vermeye yardımcı olmayabilir. Çalışma yazarları, artan kilo kaybının süt yağında bulunan konjuge linoleik asit veya CLA'ya bağlı olabileceğini belirtmektedir. Unutmayın ki bütün süt, fincan başına sadece 83 kaloriye sahip olan yağsız sütle kıyaslandığında, fincan başına daha fazla kalori vardır - bütün süt için bir fincan 149 kalori -. Kalorisi kontrollü diyetinizde bütün süt için yer açmanız gerekecek, çünkü kalorilerin herhangi bir sayısını yemeniz-hatta sütten sağlıklı kaloriler - kilo kaybınızı sabote edecektir.
Egzersiz Eklemenin Kilo Verme Faydaları
Yüksek proteinli, yüksek sütlü bir diyet, diyet ve egzersiz yoluyla kilo kaybetmede daha etkili oldu; bu da, bir makaleye göre, yeterli proteinden, orta sütlü diyetten veya düşük proteinli, düşük sütlü bir diyetten daha fazla kas korurken Çalışma, The Journal of Nutrition'da 2011'de yayınlandı. Çalışma, hem protein hem de kalsiyumun, abdominal yağdaki indirimlerle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Haftada en az 300 dakika orta yoğunluklu kardiyo almanız, kilo vermeyi artırmak için daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olurken, en az iki güç antremanı oturumu eklediğinizde metabolizmanızı artırmak için kas oluşturmanıza ve kilo verirken yağsız vücut kütlenin korunmasına yardımcı olur .
Kilo Kaybı İçin Diğer Faydalı Diyet Değişiklikleri
Ne kadar süt içtiğiniz veya ne içmediğinize bakılmaksızın, önemli miktarda kilo vermeniz için tükettiğiniz kalorilerin sayısını azaltmanız gerekir. 3,500 kalorilik açığın kilo kaybının 1 poundu olur, bu nedenle haftada 1 pound kaybetmek için günde 500 kalori kesmeniz gerekir.
diyet. Meyve, sebze, tahıl ve yağsız protein gıdaları gibi besleyici zengin yiyecekleri yemeye konsantre olursanız bunun yapılması daha kolaydır. Hem protein hem de elyaf tokluk artışına yardımcı olur, bu nedenle her yemekte bunlara eklediğinizden emin olun. Enfesyondaki gıdalar da dahil olmak üzere, rafine edilmiş tahıllar içeren gıdaların ve şekerli veya yağlı yiyeceklerin alımını sınırlayın; zira bunlar, kalorilerde yüksek, besin maddelerinde düşük olma eğilimindedir ve özellikle doldurmazlar.

23 Aralık 2016 Cuma

Parmesan peyniri

Parmesan peyniri aslına uygun olarak sadece İtalya'nın Parma şehrinde ve Rani Çiftliğinde üretilmektedir. Parmesan ustaları, Ortaçağdan beri değişmeyen geleneksel yöntemlerle bu nefis peyniri üretmeyi sürdürüyorlar. 16 litre inek sütünden 1 kg parmesan üretilir. %100 doğal olup kendi suyu ile mayalanır. Parmesan ustalık gerektiren bir kültür olup sütün çok özel kalitede olması ve hijyen ön planda tutulmasıdır.

ÖZELLİKLERİ

. 16 kg inek sütünden 1 kg parmesan üretilir.
. Üretim yapılan yerin çok temiz, süt kalitesinin çok yüksek ve taze olması gerekir.
. Kaliteli süt elde etmek için inekler doğal yöntemlerle, ılıman iklime sahip bir bölgede beslenir.
. En az bekleme süresi 12 aydır, süre uzadıkça kalitesi artar.
. Parmesan pastörize sütten yapılmaz, vitamin ve elementler açısından çok zengindir.
. Protein, kalsiyum, fosfor ve B vitamini deposudur.
. Günlük 40 gr parmesan bir yetişkinin kalsiyum ihtiyacını karşılar, 21 aminoasitten 18'i parmesan içinde bulunur.
. İtalyanlar bebek maması olarak parmesan kullanır, besin değeri çok yüksektir.

alternatif olarak emmentaler de denebilen isviçre'nin en eski ve en önemli peyniridir, inek sütünden yapilir, isviçre ve fransa'da çok sevilir en çok o yenir, kocaman delikleri vardır.
emmental vadisindeki inekler katılır bu peynirin üretimine, ondandır ki adı emmental'dir.
(emmental bir kaşar mıdır? değildir)
Emmental İsviçre'de üreilen sert bir peynirdir.lk defa Bern yakınlarındaki Emme Nehri vadisinde üretilmiştir.İçi donuk sarı renklidir.Tadı hafif aromatik ,tatlımsı ve fındığı anımsatan lezzete sahiptir.Bekledikçe tadı,kokusu ve aroması daha belirgin hale gelmektedir.Soğan,kekik ve emmantel peyniri ile yapılan kişler nefis olmaktadır.

Parmesan Peyniri ya da parmicano, İtalya'nın kuzeyindeki Parma adlı şehirde üretilmeye başlanıp lezzeti ve kalitesi ile ünü tüm dünyaya yayılmış çok sert ve açık sarımsı rengi olan bir peynir türüdür. Genellikle servis anında yemeklerin üzerine rendelenir. "Sezar Salata'da" da kullanılır. İtalya'da parmesan peyniri rizotto ve makarnaları bağlamakta kullanılır.

Peynir hakkında
16 litre inek sütünden bir kg parmesan üretilir. İtalya'nın en ünlü peyniri parmesanın en az bekletme süresi 12 aydır. Eskitilmede süre uzadıkça, peynirin kalitesi de artar. Dolayısıyla en iyi parmesan peyniri 24-36 ay arasında dinlendirilmiş olanıdır.

Peynirin erbabı "ilkbahar parmigianosu"nu tercih eder. İlkbaharda peynirin yağ oranı daha düşüktür. Bu da peyniri daha kuru kılar, örneğin nisan ayında üretilen parmesanın rengi açık, adeta beyazdır. Yaz peyniri ise en sert aromalı olanıdır. Yaz peynirlerinin rengi daha koyu, adeta koyu altın sarısıdır.

Yaz peynirleri makarna soslarına, özellikle fesleğen temelli pesto adlı sosa çok uygundur. İtalyanlar bu peynirin çok sağlıklı olduğuna inandıkları için bebeklerin mamasına katarlar[kaynak belirtilmeli]. Parmesan, pastörize sütten yapılmadığı için vitaminler ve elementler açısından da çok zengindir. Özellikle protein, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından esaslı bir kaynaktır.

Parmesan peyniri adını üretildiği bölgeden alır. İtalya’nın kuzeyindeki Parma şehrinde üretimine başlanan parmesan peyniri zamanla ününü tüm dünyaya duyurup mutfaklarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Salatalarda, ekmeklerde, makarnalarda, et yemeklerinde bolca kullanılan parmesan peyniri krema ile mükemmel bir uyum içindedir.Parmesan peynirinin ilk üretiminin bundan ortalama 700 yıl önce papazlar tarafından yapıldığı söylenir. İtalya dışında üretimine rastlanmayan parmesan bu nedenle o bölgeye özgü ve pahalı bir peynirdir.

Parmesan peyniri oldukça sert bir yapıya sahip olup açık sarı rengindedir. 16 kilo inek sütünden yalnızca 1 kilo parmesan peyniri elde edilebilir. Tamamen doğal olan parmesan kendi suyu ile mayalanır. Bu lezzetli peynirin yapımı da bir o kadar zahmetlidir. Lezzetli bir parmesan üretimi için sabah akşam sağılan inek sütlerinin yağ oranı çok önemlidir. Buradaki ideal oran maksimum 4.8 olmalıdır.

Parmesan Peyniri Nasıl Yapılır?
Akşam sağılan süt sağma işleminden hemen sonra soğutma tepsilerine boşaltılır. Bu tepsiler bu işe özel yapılmıştır. Çelikten yapılma ve çift taraflıdır. Soğutma tepsilerine alınan süt 10-12 saat kadar dinlenmeye bırakılır. Gece boyunca dinlenen günlük süt ineklerden sabah sağılan sıcak sütle buluşturulur. Yine parmesan yapımına özel hazırlanan bakır kazanlarda belli bir dereceye gelinceye kadar ısıtılır. Isıtma işleminden sonra kendi suyu ile mayalanmaya başlar ve yaklaşık 10 dakika içerisinde pıhtılaşır. Pıhtılar zaman zaman el zaman zamansa aletlerle parçalanır. Reçetedeki belli ısıya geldiğindeyse oldukça hızlı dönen bir aparat ile karıştırılır ve ısısı yükseltilir. Yine belirlenen ısıya geldiğinde aniden durdurulur ve dinlenmeye bırakılır. Bu dinlenme işlemi yaklaşık 1 saat sürer ve bu sürenin sonunda bakır kazanın içerisindeki parmesan bir hamur kütlesi halinde dibe çöker. Bu çökme aşamasından sonra sıra parmesanın toplanmasına gelir. Ahşaptan yapılma özel bir kürekle toplanan parmesan doğal ketenten elde edilen bezlere alınır ve bohça haline getirilerek bağlanır. Bohçalanan parmesan süzülmesi için kazanın üzerine yatırılan bir sopaya asılır ve birkaç saat suyunun kazana süzülmesi sağlanır. Böylece bir sonraki mayalama için maya suyu elde edilmiş olur.

Bohçanın içerisinde suyu süzülerek somun haline gelen parmesan keten bezden çıkarılmadan ikiye bölünür.  Bu şekilde de bir iki saat dinlendirildikten sonra kelepçeli kalıplara alınır. Her 2-3 saatte bir keten bezi değiştirilerek suyunun iyice süzülmesi sağlanır. 12 saate yaklaşık 5-6 defa bu döndü tekrarlanır ve parmesan doğmuş olur. Bu aşamada parmesana isim verilir ve doğum tarihi not edilir. Bu işlemden 10 saat sonra özel hazırlanan çelik kaplara alınır. Sonraki 12 saat boyunca sıcak bir odada dinlenmeye bırakılır.

Adı konulan ve sıcak odada 12 saat dinlenen parmesanlar salamura havuzlarına alınır. Her gün alt üst şeklinde çevrilerek yaklaşık 21 gün bu salamura havuzlarında bekletirler. Salamura havuzundan 21. günün sonunda çıkarılan parmesanlar yatak odası da denen sıcak odaya alınırlar. 24 saat boyunca bu sıcak odada, karanlıkta dinlendirilir ve terletilirler. Bu işlemin sonrasında parmesan özel akşap rafların bulunduğu depoya gönderilir. Parmesanın doğumu 1 yıl ölümü ise 10 yıl olarak tarihlendirilir. Depoda beklediği ilk 1 yıl boyunca her hafta temizlenir. Bu bir yılın sonunda parmesan son kontrole hazırdır. Ustalar 1 yılını dolduran parmesanları alır, her tarafına çekiçle vurarak çıkardıkları sesi dinlerler. İçi kof olan parmesanlar seslerinden belli olur ve diğerlerinden ayrılırlar. Kontrolden başarıyla geçen parmesanlarsa tüketime sunulurlar.